Preview Mode Links will not work in preview mode

Codzienna Radość Życia z Joyce Meyer

Oct 25, 2021

Jakie słowa wypływają z twoich ust? Joyce wyjaśnia, co się dzieje, kiedy narzekasz, a co się dzieje, gdy chwalisz.