Preview Mode Links will not work in preview mode

Codzienna Radość Życia z Joyce Meyer

Apr 25, 2022

Jeżeli masz wiedzę to masz także odpowiedzialność, aby robić, co należy. Wszystko co robisz jest ziarnem, które siejesz i we właściwym, Bożym czasie nadejdzie czas żniwa.


Apr 18, 2022

Joyce kontynuuje nauczanie o współpracy z Bogiem. Zaleca zająć się wszelkimi niedokończonymi sprawami, jakie możesz mieć w swoim życiu, bez względu na to, jak długo potrwa ich rozwiązywanie.


Apr 11, 2022

Bóg poprowadzi cię w życiu, ale ty również jesteś odpowiedzialny za swoją podróż. Kiedy Bóg wzywa cię do zrobienia czegoś, nie prosi cię o zrobienie tego połowicznie. Dowiedz się, jak zwększyć zaangażowanie, dyscyplinę i poświęcenie.


Apr 4, 2022

Nie można współistnieć z wiarą i strachem. Joyce dzieli się tym, jak skutecznie stosować swoją wiarę poprzez modlitwę i zaufanie, że Bóg po ciebie przyjdzie.