Preview Mode Links will not work in preview mode

Codzienna Radość Życia z Joyce Meyer

Jun 27, 2022

Nie ma „przełomowych przełomów”. Joyce naucza, że ​​aby skutecznie walczyć z wrogiem, musimy spędzać czas w Słowie...