Preview Mode Links will not work in preview mode

Codzienna Radość Życia z Joyce Meyer

Jul 25, 2022

Nie obrażaj się... nie gorsz się kiedy prawda Bożego Słowa uwidacznia coś w twoim życiu, co potrzebuje...


Jul 18, 2022

Konflikt, powód do zgorszenia - pojawią się. Jeżeli pozwolimy im zagościć w naszym życiu, przeszkodzimy w wypełnianiu się Bożego planu dla...


Jul 11, 2022

Musimy rozpoznać i oprzeć się pokusie obrażania się, jeśli mamy cieszyć się Bożym pokojem, radością i mocą w...


Jul 4, 2022

Im bardziej znamy Boże Słowo, tym bliżej Niego się czujemy i jesteśmy bardziej otwarci na Jego wolę w naszym...