Preview Mode Links will not work in preview mode

Codzienna Radość Życia z Joyce Meyer


Sep 5, 2022

Nie zadowalaj się życiem w połowie drogi między tym, gdzie jesteś, a tym, gdzie powinieneś być. Joyce uczy o radości, jaką można znaleźć w pełnym życiu z Bogiem.