Preview Mode Links will not work in preview mode

Codzienna Radość Życia z Joyce Meyer


Sep 12, 2022

Bóg jest autorem i dokończycielem naszej wiary, ale nie musi kończyć tego, czego nie stworzył. Joyce uczy, jak pozbyć się egoizmu.