Preview Mode Links will not work in preview mode

Codzienna Radość Życia z Joyce Meyer


Sep 19, 2022

Bóg jest jak magnes, który wciąga nas w coraz bliższą relację z Nim. Joyce naucza, że ​​musimy wyrzec się naszych pragnień i pozwolić Mu nas zbliżyć.