Preview Mode Links will not work in preview mode

Codzienna Radość Życia z Joyce Meyer


Aug 29, 2022

Ponieważ jesteśmy w Chrystusie, mamy przywilej odważnego zbliżania się do Boga w modlitwie. Nie pozwól, aby wątpliwości ci przeszkadzały.