Preview Mode Links will not work in preview mode

Codzienna Radość Życia z Joyce Meyer

Dec 27, 2021

Dowiedz się, jak tarcza wiary wspiera cię duchowo i zachęca do wzrostu.


Dec 20, 2021

Czego się boisz? Odkryj zalety wyboru życia w wierze zamiast w strachu.


Dec 13, 2021

Joyce naucza o tym, jak ważne jest ufanie Bogu i korzystanie z wiary.


Dec 6, 2021

Kiedy stajesz się chrześcijaninem, zamieniasz swój grzech na prawość Boga. Dowiedz się, jak to nowe życie w Chrystusie powinno objawiać się w twoim codziennym życiu.


Nov 29, 2021

Joyce wyjaśnia prawdziwe znaczenie pokory i łagodności oraz to, co każda z tych cech doda do twojego życia.