Preview Mode Links will not work in preview mode

Codzienna Radość Życia z Joyce Meyer

Nov 29, 2021

Joyce wyjaśnia prawdziwe znaczenie pokory i łagodności oraz to, co każda z tych cech doda do twojego życia.


Nov 22, 2021

Czy wiesz, kim jesteś w Chrystusie? Naucz się odpowiadać diabłu Bożym Słowem… tak jak Jezus.


Nov 15, 2021

Twoje słowa mają moc! Używaj ich we właściwy sposób, aby rozmawiać o sobie i innych.


Nov 8, 2021

Właściwe postępowanie może przynieść właściwe rezultaty, ale nie dlatego powinieneś robić to, co należy. Obejrzyj dzisiejszy program.